ضرب زورخانه دکوری با پوست واقعی

40,000 تومان

ضرب زورخانه دکوری با پوست واقعی کیفیت عالی

قرمز


این ضربها با سفال عالی و با پوست واقعی تهیه شده اند . مورد استفاده آنها تزئینی و دکوری و همچنین جهت ساخت و استفاده از تندیس نیز از آن استفاده می شود .
هدیه مناسب در جشنها و مراسم ورزش پهلوانی