1043- ورزش زورخانه ای در زورخانه شهدا ضرب استاد فرامرز نجفی مرشد قاسم کاظمی و قادر سلاخی

25,000 تومان

اجرای ورزش پهلوانی به مناسبت تجلیل از شش دهه فعالیت هنری استاد فرامرز نجفی تهرانی در مشهد در حضور ریاست محترم فدراسیون ورزشهای زورخانه ای کشور

قرمز


ورزش پهلوانی با حضور ورزشکاران باشگاه شهدا مشهد ضرب زیبا و شیوای استاد فرامرز نجفی تهرانی - مرشد ارزنده قاسم کاظمی و قادر سلاخی - 
به مناسبت تجلیل از شش دهه فعالیت هنری و تربیت صدها هنرجوی مرشدی توسط استاد فرامرز نجفی تهرانی