1042 - ورزش زورخانه ای امیر کبیر مشهد مرشد محمد کارگر و علی قهرمان

25,000 تومان

اجرای ورزش زورخانه ای در زورخانه امیرکبیر مشهد - تاریخ 95/5/8 مرشدین استاد محمد کارگر از مشهد و علی قهرمان از یزد

قرمز


مشاهده این نوبت ورزش پهلوانی را به همه عزیزان ورزشکار و مرشدین گرانقدر توصیه می کنیم . ضرب زیبای استاد کارگر در کنار هنرنمایی مرشد جوان علی قهرمان بسیار دیدنی است .