1034 -آموزش کشیدن پوست روز ضرب زورخانه

30,000 تومان

آموزش کشیدن پوست بر روی ضرب زورخانه

قرمزدر این محصول با دقت و جزئیات بسیار زیاد روش صحیح کشیدن پوست بر روی ضرب زورخانه را آموزش داده ایم .
نکات کلیدی زیادی که در این مجموعه آموزشی در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم حاصل تجربه چندین ساله و کمک و مشورت از اساتید فن همچون استاد فرامرز نجفی تهرانی است . امید است مور توجه مرشدان عزیز و علاقه مندان قرار گیرد .