1033 - ورزش زورخانه ای - باشگاه حیدریان قم

25,000 تومان

اجرای ورزش زورخانه ای به هنرمندی مرشد گرانقدر استاد سید محمد علی اسحاقی در زورخانه حیدریان قم

قرمزاین نوبت ورزش پهلوانی در زورخانه شهید حیدریان قم با صوت و لحن زیبا و ضرب شیوای استاد سید محمد علی اسحاقی برگزار گردید .
این نوبت ورزش در ایام دهه فجر 1394 به همت ورزشکاران گود خادم الحسین (ع) برگزار گردید که ورزشکاران به زیبایی این نوبت ورزش را برگزار نمودند .