1031-جشنواره مرشدان برتر ایران 1394

30,000 تومان

برنامه اجرای مراسم جشنواره مرشدان برتر کشور در سال 1394

قرمزبرنامه اجرای مراسم جشنواره مرشدان برتر کشور در سال 1394
این جشنواره ششمین جشنواره از این دست بود .
در خلال اهدای جوایز و تقدیر و تشکر از مدعوین چهار اجرای بسیار زیبا توسط برترین مرشدان و گروههای هم نوازی مرشدان اجرا گردید که به طور کامل در این اثر موجود است .
در خلال اجرای مراسم از حضور هنرمندان صاحب نامی چون شهرام ناظری ، سالار عقیلی و سید عبد الحسین مختاباد نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد .