تخته شنو

90,000 تومان

تخته شنو با ترمز پایه جهت جلوگیری از سر خوردن معمولا با الوار روسی ساخته می شود

قرمز


تخته شنو با چوب روس یا ... روغن الیف و روغن جلا خورده
با ابزار جای دست و یا بدوم ابزار با لبه گرد
طول 70 سانت

با ترمز پایه