تخته شنو

90,000 تومان

تخته شنو با ترمز پایه جهت جلوگیری از سر خوردن معمولا با الوار روسی ساخته می شودتخته شنو با چوب روس یا ... روغن الیف و روغن جلا خورده
با ابزار جای دست و یا بدوم ابزار با لبه گرد
طول 70 سانت

با ترمز پایه