1011 - انگشتانه مخصوص مرشد

15,000 تومان

انگشتانه مخصوص مرشد جهت ضرب نوازی

قرمز


این انگشتانه از جنس پلی اتیلن مخصوص تهیه و تولید شده و یکی دیگر از محصولات فراگستر است .
حتما برای مرشدان محترم پیش آمده که انگشتان دستشان دچار جراحت و یا زخم شده و حتی پینه ای بسته که باعث شده مدتی ضرب نزنند .
این انگشتانه با ساختاری و جنسی که دارد علاوه بر اینکه صدای ایجاد شده ضرب تا حدود 30 دسیبل بیشتر از صدای دست تولید می کند از ضرب خوردگی و جراحت دست نیز جلوگیری می کند .
تراش و قالب به خصوص این انگشتانه سبب شده تا از صدمه به پوست ضرب نیز جلوگیری به عمل آید .
برای هر مرشد سردم نشین داشتن حد اقل 2 عدد انگشتانه مرشدی را توصیه می کنیم .