در تاریخ شانزدهم اردیبهشت نود و سه در زورخانه هلال احمر مشهد ورزش پهلوانی برگزار گردید .
در این نوبت ورزش استاد فرامرز نجفی تهرانی و مرشد امیر جوادی در سردم زورخانه حضور داشته و اجرای ورزش پهلوانی را مدیریت نمودند .
در پایان از زحمات استاد فرامرز نجفی تهرانی تقدیر و تشکر به عمل آمد . همچنین از پیش کسوت ورزش باستانی خراسان جناب آقای جوکار نیز با تقدیم هدیه ای تقدیر شد .
در این اثر ظرافت و لطافت ضرب استاد فرامرز نجفی تهرانی با هنرنمایی مرشد امیر جوادی بسیار حائز اهمیت و شاخص است .