1400/آبان/1 1:02:58

1014 - ورزش زورخانه ای مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی زورخانه ذوالفقار سبز

كد كالا: 1014
قیمت: 25,000 تومان

ورزش زورخانه ای مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی زورخانه ذوالفقار سبزوار

امتياز اين محصول
0 امتياز

این نوبت ورزش زورخانه ای در ماه رمضان سال 1392 در زورخانه ذوالفقار سبزوار انجام شد .
در این نوبت ورزش مدیریت سردم را استاد فرامرز نجفی تهرانی به عهده داشتند و تنی چند از ورزشکاران مشهد در این نوبت ورزش شرکت داشتند .
این مراسم به دعوت مرحوم سید حسن نقیب زاده از استاد فرامرز نجفی تهرانی و ورزشکاران مشهد صورت پذیرفت .

برچسب محصول