1399/خرداد/15 3:22:34

فیلمهای ورزش زورخانه ای

18,000 تومان

ورزش زورخانه ای در زورخانه ذوالفقار سبزوار با هنرنمایی استاد سید حسن نقیب زاده و مرشد عباس نارنجی

18,000 تومان

ورزش زورخانه ای مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی زورخانه ذوالفقار سبزوار

18,000 تومان

اجرای ورزش زورخانه ای در زورخانه شهدا مشهد - مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی

18,000 تومان

ورزش زورخانه ای در زورخانه شهدا مشهد - مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی

15,000 تومان

ورزش زورخانه ای در زورخانه امیر کبیر مشهد با هنرنمایی مرشدین استاد محمد کارگر و جناب آقای علی قهرمان

46,000 تومان

. . بهترین آموزش تصویری در زمینه ضرب نوازی زورخانه ای . اثر استاد مرشدان ایران فرامرز نجفی تهرانی

15,000 تومان

ورزش پهلوانی در زورخانه هلال احمر مشهد

15,000 تومان

اجرای ورزش پهلوانی در تاریخ 93/5/17 در زورخانه شهدا مشهد . مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی

15,000 تومان

ریتمهای بسیار زیبا و بدیع در شنو توسط استاد فرامرز نجفی تهرانی و اهدای هدایا به پیشکسوتان

15,000 تومان

اجرای ورزش پهلوانی در زورخانه امیرکبیر مشهد مرشد استاد محمد کارگر و مرشد قاسم کاظمی

15,000 تومان

اجرای ورزش پهلوانی در زورخانه چمران مشهد در تاریخ 93/5/17