1399/اسفند/17 3:29:33

محصولات آموزشی

30,000 تومان

آموزش کشیدن پوست بر روی ضرب زورخانه

49,000 تومان

. . بهترین آموزش تصویری در زمینه ضرب نوازی زورخانه ای . اثر استاد مرشدان ایران فرامرز نجفی تهرانی