1398/مرداد/28 14:52:52

محصولات آموزشی

17,000 تومان

آموزش کشیدن پوست بر روی ضرب زورخانه

46,000 تومان

. . بهترین آموزش تصویری در زمینه ضرب نوازی زورخانه ای . اثر استاد مرشدان ایران فرامرز نجفی تهرانی