1398/مهر/27 18:40:56

محصولات آموزشی

17,000 تومان

آموزش کشیدن پوست بر روی ضرب زورخانه

46,000 تومان

. . بهترین آموزش تصویری در زمینه ضرب نوازی زورخانه ای . اثر استاد مرشدان ایران فرامرز نجفی تهرانی