1399/بهمن/6 2:24:12

محصولات آموزشی

30,000 تومان

آموزش کشیدن پوست بر روی ضرب زورخانه

49,000 تومان

. . بهترین آموزش تصویری در زمینه ضرب نوازی زورخانه ای . اثر استاد مرشدان ایران فرامرز نجفی تهرانی